FacebookTwitter

Palmpasen 2016

Zondag 20 maart 2016

Vandaag was de Kerk-School-Gezindienst.
Het thema was "sporen". Om half tien vertrokken we van school en volgden voetsporen die leerlingen uit groep 7/8 hadden gemaakt naar de Martinikerk. De kindernevendienst was ook al geruime tijd met het thema aan de slag gegaan. In de kerk hingen daarom diverse schoenen en waren er ook schoenen verwerkt in het liturgisch bloemstuk. Onze bijdrage was het ophalen van de ezel door twee discipelen, de intocht van Jezus in Jeruzalem en een samenspraak van drie kinderen over "alles achterlaten en Jezus te gaan volgen". Alles omlijst door liedjes uit onze Godsdienst methode Trefwoord, ook daarbij een lied over "sporen". Al met al was het een mooie bijdrage.