FacebookTwitter

Earste Ljipaai 2017

Woensdag 29 maart 2017

Ruben Orsel heeft het eerste kievietsei (ljipaai) van de school gevonden en wel op zaterdagmiddag 18 maart.
Vanmorgen hebben Doede Kooistra en Phillippus Hingst van de Vogelwacht (Fugelwacht) van Easterein hem een oorkonde en de wisselbeker overhandigd. Meester Jan Keuning heeft hem de gouden herinneringsmedaille uitgereikt.

Binnenkort wordt zijn naam bijgeschreven op de lijst van eerste vinders van de school. We houden dit bij vanaf de start in 1972.