FacebookTwitter

Pieter Roelfconcert "Puls en Ritme" door het NNO

Maandag 12 juni 2017

Vanmorgen zijn onze leerlingen van de groepen 6 t/m 8 naar de schouwburg de Harmonie in Leeuwarden geweest.
Ze bezochten daar het schoolconcert Pieter Roelf "Pulse en Ritme" uitgevoerd door het Noord Nederlands Orkest. Het was een heel leerzame ochtend. Het is goed dat leerlingen in aanraking komen met klassieke muziek. Vooraf hebben de leerlingen middels lessuggesties al enige ervaring met klassieke muziek gekregen.

Schoolkaatsen 2017

Vrijdag 2 juni 2017

Op deze middag was het jaarlijkse schoolkaatsen in Winsum. Drie parturen van onze school zijn kampioen geworden. Twee er van mogen door naar het Provinciale Kampioenschap in Franeker op woensdag 7 juni. We wensen ze veel succes!

Kampioenen 2017

Woensdag 17 mei 2017

's Middags was het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van Littenseradiel.
We deden als school mee met drie teams, een jongensteam, een meisjesteam en een gemengd team.

Ieder team heeft met veel inzet en plezier, ondanks de hitte, geweldig gevoetbald.

Zowel het meisjes- als het jongensteam zijn kampioen geworden, nogmaals van harte gefeliciteerd!!!

 

Schoolconcert groep 5

Donderdag 20 april 2017

Vanmiddag heeft groep 5 aan alle kinderen van de school laten zien en horen wat ze bij meester Andries hebben geleerd. Het was weer een indrukwekkend concert. Alle lof voor de leerlingen van groep 5.

 

Zie voor meer foto's ons fotoalbum.

 

Pannakooi

Woensdag 19 april 2017

De Pannakooi in opbouw op ons schoolplein.
Vrijdagmorgen 21 april wordt de voetbalkooi even voor tien uur geopend.
Wat hebben de kinderen er naar uitgezien, maar vrijdag is het dan zo ver!!

Paaslunch 13 april 2017

Vandaag in tegenstelling tot voorgaande schooljaren geen Paasontbijt, maar een Paaslunch.
De kinderen zijn, door de invoering van het continurooster, al zeer gewend om met elkaar tussen de middag de lunch te eten. Vandaag hoefden ze zelf geen lunchbox mee te nemen, de Ouderraad van onze schoool had er alles aan gedaan om een goede lunch te verzorgen.

De kinderen hebben met smaak gegeten. Het was dus prima voor elkaar.
Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen om dit mogelijk te maken.

Zie voor meer foto's ons fotoalbum.

Earste Ljipaai 2017

Woensdag 29 maart 2017

Ruben Orsel heeft het eerste kievietsei (ljipaai) van de school gevonden en wel op zaterdagmiddag 18 maart.
Vanmorgen hebben Doede Kooistra en Phillippus Hingst van de Vogelwacht (Fugelwacht) van Easterein hem een oorkonde en de wisselbeker overhandigd. Meester Jan Keuning heeft hem de gouden herinneringsmedaille uitgereikt.

Binnenkort wordt zijn naam bijgeschreven op de lijst van eerste vinders van de school. We houden dit bij vanaf de start in 1972.

Telefonisch bereikbaar

 

Maandag 3 april 2017

Beste ouders en andere bellers,

Wij zijn vanaf vandaag weer bereikbaar op ons vaste nummer van Ziggo, (0515) 332275.
Het heeft even geduurd, maar het werkt gelukkig weer!