FacebookTwitter

Schoolconcert groep 5

Donderdag 20 april 2017

Vanmiddag heeft groep 5 aan alle kinderen van de school laten zien en horen wat ze bij meester Andries hebben geleerd. Het was weer een indrukwekkend concert. Alle lof voor de leerlingen van groep 5.

 

Zie voor meer foto's ons fotoalbum.

 

Pannakooi

Woensdag 19 april 2017

De Pannakooi in opbouw op ons schoolplein.
Vrijdagmorgen 21 april wordt de voetbalkooi even voor tien uur geopend.
Wat hebben de kinderen er naar uitgezien, maar vrijdag is het dan zo ver!!

Paaslunch 13 april 2017

Vandaag in tegenstelling tot voorgaande schooljaren geen Paasontbijt, maar een Paaslunch.
De kinderen zijn, door de invoering van het continurooster, al zeer gewend om met elkaar tussen de middag de lunch te eten. Vandaag hoefden ze zelf geen lunchbox mee te nemen, de Ouderraad van onze schoool had er alles aan gedaan om een goede lunch te verzorgen.

De kinderen hebben met smaak gegeten. Het was dus prima voor elkaar.
Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen om dit mogelijk te maken.

Zie voor meer foto's ons fotoalbum.

Earste Ljipaai 2017

Woensdag 29 maart 2017

Ruben Orsel heeft het eerste kievietsei (ljipaai) van de school gevonden en wel op zaterdagmiddag 18 maart.
Vanmorgen hebben Doede Kooistra en Phillippus Hingst van de Vogelwacht (Fugelwacht) van Easterein hem een oorkonde en de wisselbeker overhandigd. Meester Jan Keuning heeft hem de gouden herinneringsmedaille uitgereikt.

Binnenkort wordt zijn naam bijgeschreven op de lijst van eerste vinders van de school. We houden dit bij vanaf de start in 1972.

Telefonisch bereikbaar

 

Maandag 3 april 2017

Beste ouders en andere bellers,

Wij zijn vanaf vandaag weer bereikbaar op ons vaste nummer van Ziggo, (0515) 332275.
Het heeft even geduurd, maar het werkt gelukkig weer!

Sponsorloop 7 februari 2017

Op deze dinsdag hebben we een sponsorloop gehouden voor een Pannakooi op ons plein.
Het was mooi droog weer, maar verschrikkelijk koud. Ondanks dat hebben alle leerlingen geweldig hun best gedaan. 
De kinderen van groep 1 en 2 hebben vele rondjes gelopen op het schoolplein en door school.
De kinderen van de overige groepen hebben hun rondjes gerend om het kunstgrasveld van SDS. We hoopten op ongeveer 1000 euro, maar het bedrag zal aanmerkelijk hoger liggen.
We laten u binnenkort het totale bedrag weten.

Voor meer foto's zie ons fotoalbum, alleen nog groep 1/2.
De rest volgt binnenkort.

 

Kerstwandeling door het dorp

Donderdag 22 december 2016

Na vijf jaar vonden we het als school weer tijd om de Kerstrondgang door het dorp te organiseren. De tocht ging langs 11 scenes uit het kerstverhaal. Er gingen 10 groepen op weg om het kindje Jezus te zoeken. De groepen bestonden uit kinderen, hun ouders, pakes en beppes en andere belangstellenden, in totaal bijna 300 mensen!!

Om zoiets groots te organiseren heb je hulp nodig en we hebben niet vergeefs om hulp gevraagd. Velen hebben zich dan ook aangemeld om straten te versieren, om mee te spelen in een scene, om een scene bij hun huis te verzorgen. Ook dit jaar was het weer een groot succes.
Alle spelers, mensen van de versiering, de catering, mensen die een ruimte ter beschikking stelden en een aantal van onze leerlingen nogmaals heel hartelijk dank dat door jullie inzet het opnieuw een groot succes is geworden.

Zie voor meer foto's ons fotoalbum (inlognaam en wachtwoord is nodig! Dit is op te vragen bij school).

Sinterklaas 2016

Maandag 5 december 2016

Sinterklaas heeft met twee van zijn Pieten vandaag onze school bezocht. Er was weer een mooi programma voor de groepen 1 en 2 en na de pauze voor de groepen 3 en 4. Alle kinderen hebben genoten van dit mooie feest. Sinterklaas en zijn Pieten waren ook onder de indruk van de inbreng van onze leerlingen.

De groepen 5 t/m 8 hebben in hun eigen lokaal het Sinterklaasfeest gevierd, er waren prachtige surprises en gedichten.