FacebookTwitter

Schoolconcert

Woensdag 18 mei 2016

Groep 5 heeft 30 muzieklessen gehad o.l.v. docent Andries Kramer. De eerste 15 lessen in de vorm van AMV en de laatste 15 lessen hebben de kinderen geleerd op een bugel of een trompet te spelen.
Vandaag op het plein het eindconcert voor de leerlingen van de school, het was geweldig!!
Het is bijzonder dat de leerlingen in zo'n korte tijd al zo goed kunnen spelen!

Maandag 23 mei om 19.00 uur is het concert voor de ouders in Skoalleseize.

Rijksmuseum

Donderdag 12 mei 2016

 

Vandaag zijn de groepen 5 t/m 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam.
Ze zijn om 10.45 uur vertrokken.

De rondleiding "de Gouden Eeuw" begint om 13.00 uur.
Rond drie uur gaan ze weer terug en hopen 16.45 uur weer in Easterein te zijn.

Een paar foto's:

 

Schoolvoetbal

Dinsdag 10 mei 2016

's Middags om 15.30 uur startte het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van Littenseradiel.
De Foareker had vier teams, twee jongens- en twee meisjesteams ingeschreven.
Na enerverende en spannende wedstrijden werd het eerste jongensteam KAMPIOEN en het tweede meisjesteam eindigde op een verdienstelijke tweede plaats. Nogmaals van harte gefeliciteerd.

Himmeldei

Woensdag 6 april 2016

Deze week is het "Himmelwike" in de gemeente Littenseradiel. Vandaag was onze school aan de beurt om ons dorp te "himmeljen". In groepjes van zes leerlingen o.l.v. een leerling van groep 8 zijn bijna alle straten in Easterein schoongemaakt. De kinderen zijn allemaal enthousiast met grijpers, vuilniszakken en handschoenen aan de slag gegaan. Alle groepjes kwamen terug met de medeling dat ze maar weinig afval hadden gevonden! 

Conclusie: Easterein is niet alleen een mooi dorp, maar met z'n allen houden we het ook nog eens goed schoon!

 

Palmpasen 2016

Zondag 20 maart 2016

Vandaag was de Kerk-School-Gezindienst.
Het thema was "sporen". Om half tien vertrokken we van school en volgden voetsporen die leerlingen uit groep 7/8 hadden gemaakt naar de Martinikerk. De kindernevendienst was ook al geruime tijd met het thema aan de slag gegaan. In de kerk hingen daarom diverse schoenen en waren er ook schoenen verwerkt in het liturgisch bloemstuk. Onze bijdrage was het ophalen van de ezel door twee discipelen, de intocht van Jezus in Jeruzalem en een samenspraak van drie kinderen over "alles achterlaten en Jezus te gaan volgen". Alles omlijst door liedjes uit onze Godsdienst methode Trefwoord, ook daarbij een lied over "sporen". Al met al was het een mooie bijdrage.

 

Belangrijke mededeling

Het slechte weer is voorbij, de waarschuwingscodes zijn ingetrokken.

Vrijdag 8 januari 2016 is de school weer open.

Kerstfeest 2015

Donderdag 17 december 2015

Vandaag hebben we in de groepen van 13.00 t/m 14.00 uur het Kerstfeest gevierd. In alle groepen is het een heel fijn uurtje geweest.

Vanaf 17.30 uur was de Kerstfair.

Alle kinderen hadden in de afgelopen tijd vele mooie producten gemaakt voor de verkoping, er is dan ook prima verkocht.
Door de vele mensen was het erg gezellig in school. In de klassen waren de producten te zien die de kinderen hadden gemaakt tijdens het thema "De derde Wereld" van onze totaalmethode voor Wereldoriëntatie: TopOndernemers.

In het speellokaal waren diverse optredens door de leerlingen: een koortje, een djembé groep, koperblazers etc.

Er was genoeg te eten: erwtensoep, kerstbrood etc.

De opbrengst was voor het goede doel: Farmfriends.

We hebben € 1000,00 opgebracht. Het bestuur van Farmfriends zal hier heel blij mee zijn.

 

Iedereen die heeft meegewerkt tot de totstandkoming van deze schitterende Kerstfair van harte bedankt!!

(zie voor meer foto's ons fotoalbum)

 

Het schoolplein

Maandag 7 december 2015

Vandaag is het stratenmakersbedrijf Bijlsma uit Sneek begonnen met het herstraten van het plein.
Het plein ligt er straks weer keurig bij, alle kuilen zullen verwijderd zijn, dus geen plassen meer na een regenbui. Tevens komt er een kolkje onder het het hek bij de kleuteringang, zodat daar geen water meer blijft staan.
Onder de rubbertegels onder de glijbaan worden ook tegels aangebracht, zodat de verende werking van de rubbertegels beter zal zijn en het geheel ook strakker zal ogen.
De verwachting is dat het project binnen veertien dagen klaar zal zijn.