FacebookTwitter

Himmeldei

Woensdag 6 april 2016

Deze week is het "Himmelwike" in de gemeente Littenseradiel. Vandaag was onze school aan de beurt om ons dorp te "himmeljen". In groepjes van zes leerlingen o.l.v. een leerling van groep 8 zijn bijna alle straten in Easterein schoongemaakt. De kinderen zijn allemaal enthousiast met grijpers, vuilniszakken en handschoenen aan de slag gegaan. Alle groepjes kwamen terug met de medeling dat ze maar weinig afval hadden gevonden! 

Conclusie: Easterein is niet alleen een mooi dorp, maar met z'n allen houden we het ook nog eens goed schoon!

 

Palmpasen 2016

Zondag 20 maart 2016

Vandaag was de Kerk-School-Gezindienst.
Het thema was "sporen". Om half tien vertrokken we van school en volgden voetsporen die leerlingen uit groep 7/8 hadden gemaakt naar de Martinikerk. De kindernevendienst was ook al geruime tijd met het thema aan de slag gegaan. In de kerk hingen daarom diverse schoenen en waren er ook schoenen verwerkt in het liturgisch bloemstuk. Onze bijdrage was het ophalen van de ezel door twee discipelen, de intocht van Jezus in Jeruzalem en een samenspraak van drie kinderen over "alles achterlaten en Jezus te gaan volgen". Alles omlijst door liedjes uit onze Godsdienst methode Trefwoord, ook daarbij een lied over "sporen". Al met al was het een mooie bijdrage.

 

Belangrijke mededeling

Het slechte weer is voorbij, de waarschuwingscodes zijn ingetrokken.

Vrijdag 8 januari 2016 is de school weer open.

Kerstfeest 2015

Donderdag 17 december 2015

Vandaag hebben we in de groepen van 13.00 t/m 14.00 uur het Kerstfeest gevierd. In alle groepen is het een heel fijn uurtje geweest.

Vanaf 17.30 uur was de Kerstfair.

Alle kinderen hadden in de afgelopen tijd vele mooie producten gemaakt voor de verkoping, er is dan ook prima verkocht.
Door de vele mensen was het erg gezellig in school. In de klassen waren de producten te zien die de kinderen hadden gemaakt tijdens het thema "De derde Wereld" van onze totaalmethode voor Wereldoriëntatie: TopOndernemers.

In het speellokaal waren diverse optredens door de leerlingen: een koortje, een djembé groep, koperblazers etc.

Er was genoeg te eten: erwtensoep, kerstbrood etc.

De opbrengst was voor het goede doel: Farmfriends.

We hebben € 1000,00 opgebracht. Het bestuur van Farmfriends zal hier heel blij mee zijn.

 

Iedereen die heeft meegewerkt tot de totstandkoming van deze schitterende Kerstfair van harte bedankt!!

(zie voor meer foto's ons fotoalbum)

 

Het schoolplein

Maandag 7 december 2015

Vandaag is het stratenmakersbedrijf Bijlsma uit Sneek begonnen met het herstraten van het plein.
Het plein ligt er straks weer keurig bij, alle kuilen zullen verwijderd zijn, dus geen plassen meer na een regenbui. Tevens komt er een kolkje onder het het hek bij de kleuteringang, zodat daar geen water meer blijft staan.
Onder de rubbertegels onder de glijbaan worden ook tegels aangebracht, zodat de verende werking van de rubbertegels beter zal zijn en het geheel ook strakker zal ogen.
De verwachting is dat het project binnen veertien dagen klaar zal zijn.

Sinterklaas 2 december 2015

Woensdag 2 december 2015

Deze ochtend waren Sinterklaas en drie Pieten bij ons op school. Een van de Pieten was een opa Piet van 85 jaar. De kinderen hebben hem vanzelfsprekend heel veel vragen gesteld. Voor de pauze waren de kinderen van groep 1 en 2 bij Sinterklaas en hem werd een een mooi programma gepresenteerd. Na de pauze waren de leerlingen van groep 3 en 4 aan de beurt. Ook zij hebben zichzelf en Sinterklaas en zijn Pieten goed weten te vermaken.
Al met al weer een feestelijke happening.

(zie voor foto's ons fotoalbum)

Scheepvaartmuseum Sneek

Dinsdag 3 november 2015

De leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 zijn vanmorgen naar het Scheepvaartmuseum in Sneek geweest. Ze hebben daar een fantastische ochtend gehad.

Zie voor meer foto's ons fotoalbum.

Eerste schooldag

Maandag 17 augustus 2015

De eerste schooldag en start van het continurooster. Tussen de middag eten in de eigen klas, gezellig en lekker rustig!