FacebookTwitter

Moestuin groep 3/4

De leerlingen van groep 3/4 hebben in het voorjaar een muistuintje bewerkt o.l.v. van dhr. Halbe Overal.
Ze regelmatig geweest te wieden en de plantjes te verzorgen etc..
Vorige week opnieuw naar de moestuin, wat is alles gegroeid!
Een pracht project!