FacebookTwitter

Earste Ljipaai

Vrijdag 1 april 2016

Rutger Sijbesma, groep 8, heeft op 27 maart 2016 het eerste kievitsei van de jeugdvogelwacht van Easterein gevonden. Daarmee was hij ook de eerste van onze school.
Vandaag is hij op school even in het zonnetje gezet en heeft o.a. een oorkonde en een bos bloemen ontvangen. De wisselbeker van de Foareker is natuurlijk ook voor hem. Verder wordt zijn naam bijgeschreven in de schoollijsten van de eerste vinders die in de gang van de bovenbouw hangen.

Ook vanaf deze plaats nogmaals van harte gefeliciteerd.

Namens de Jeugdvogelwacht waren aanwezig Jan Renze Blanksma, Gerard van Asselt en Phillips Hingst.