FacebookTwitter

Sint groep 7/8

Maandag 4 december 2017

Pakjesmorgen in groep 7/8. Prachtige surprises en gedichten.

Praktisch verkeersexamen 2017

Dinsdag 13 juni 2017

Alle leerlingen zijn vandaag slaagd voor het praktisch verkeersexamen in Bolsward.
Van harte gefeliciteerd.

Afscheid groep 8 2016

Woensdag 13 juli 2016

Deze dag staat in het licht van het afscheid van onze achtste groepers.
Vanmorgen allemaal op de boerenkar door het dorp. met veel lawaai hebben ze de dorpsbewoners laten weten dat dit hun laatste dag was op de Foareker.
Daarna zijn ze naar Sneek vertrokken voor het ochtendprogramma.
Meer informatie volgt later vandaag.

In het Wilhelminapark te Sneek: Levend Stratego

 

Gala 2016

Vrijdag 3 juni 2016

Deze avond was het jaarlijkse galabal voor de leerlingen van groep 7/8. Allemaal zagen ze er weer op hun paasbest uit! Ze hebben een heel fijne en plezierige avond gehad.

(zie voor meer foto's ons fotoalbum)

Earste Ljipaai

Vrijdag 1 april 2016

Rutger Sijbesma, groep 8, heeft op 27 maart 2016 het eerste kievitsei van de jeugdvogelwacht van Easterein gevonden. Daarmee was hij ook de eerste van onze school.
Vandaag is hij op school even in het zonnetje gezet en heeft o.a. een oorkonde en een bos bloemen ontvangen. De wisselbeker van de Foareker is natuurlijk ook voor hem. Verder wordt zijn naam bijgeschreven in de schoollijsten van de eerste vinders die in de gang van de bovenbouw hangen.

Ook vanaf deze plaats nogmaals van harte gefeliciteerd.

Namens de Jeugdvogelwacht waren aanwezig Jan Renze Blanksma, Gerard van Asselt en Phillips Hingst.

Hiphop

Donderdag 10 maart 2016

Vanmorgen is groep 7/8 gestart met "Hiphop" een lessenserie van drie in het kader van de culturele en creatieve vorming.

Kampioenen Provinciaal Kaatsen 2015

Woensdag 24 juni 2015

De dames Roelie Kroondijk, Nynke Paauw en Corrie Kroondijk hebben het weer gelapt. Evenals vorig jaar opnieuw Kampioen!!! In de historie is dit uniek dat hetzelfde partuur tweemaal op rij het kampioenschap wist te behalen. Tevens is het voor de school de derde keer op een rij, ook uniek! Navraag heeft geleerd dat we de prachtige wisselbeker helaas niet in ons bezit krijgen. Dat maakt onze trots er niet minder om.

Afscheid groep 8 2015

Woensdag 1 juli 2015

Deze dag stond in het teken van het afscheid van groep 8.
's Morgens was er een programma samengesteld door enkele ouders, de foto's volgen nog.

's Middags hebben de leerlingen van groep 8 met enkele ouders en de leerkrachten genoten van een heerlijke barbecue. Daarna was de afscheidsmusical. De avond werd besloten met enkele spelletjes op het plein en in de school. Vervolgens het officiële afscheid en nog een gezellige avond met leerlingen, ouders en leerkrachten.
Kortom de leerlingen van groep 8 hebben zich vandaag heel speciaal gevoeld en terecht.

Zie voor meer foto's ons fotoalbum.