FacebookTwitter

Schooltijden en groepsverdeling

We hanteren op onze school een continurooster.
Alle dagen van 8.20 uur tot 14.00 uur. Op de vrijdag zijn de groepen 1 en 2 vrij.

 

De groepsverdeling is als volgt:

Groep 1/2: juf Gryt Breeuwsma (maandag en dinsdag) en juf Wilma Overal (woensdag en donderdag)
Groep 3/4: juf Petra Yntema en juf Ineke Duipmans (woensdag, donderdag en vrijdag)
Groep 5: juf Heleen Rijpma en juf Rennie Landman (woensdag, donderdag en vrijdag)
Groep 6/7a: juf Doutzen Ouderkerken en juf Saskia van Arum (woensdag)
Groep 7/8: juf Hanneke Westra en juf Heleen Rijpma  (donderdag en vrijdag)
   
  Juf Wilma Overal is tevens de IB-ster van de school, ze voert die taak uit  op maandag.
   
  Taakinvulling van meester Jan Keuning: op maandag, dinsdag directietaken, woensdag Remidial Teaching en directietaken, op donderdag directietaken en ICT-zaken.

Het team:

 

Van links naar rechts:

Boven: Ineke Duipmans, Gryt Breeuwsma, Wilma Overal en Petra Yntema

Onder: Rennie Landman, Heleen Rijpma, hanneke Westra en Jan Keuning: Jan Keuning, Jeannette Westra, Antsje Lolkema en Hanneke Westra en Jan Rispens.

Helaas nog geen pasfoto van: Doutzen Ouderkerken en Saskia van Arum