FacebookTwitter

Schooltijden en groepsverdeling

Schooljaar 2018-2019

We hanteren op onze school een continurooster.
Alle dagen van 8.20 uur tot 14.00 uur. Op de vrijdag zijn de groepen 1 en 2 vrij.

 

De groepsverdeling is als volgt:

Groep 1/2: juf Gryt Breeuwsma (maandag en dinsdag) en juf Wilma Overal (woensdag en donderdag)
Groep 3/4a: juf Ineke Duipmans (maandag t/m woensdag) en juf Petra Yntema (donderdag en vrijdag)
Groep 4b/5: juf Akke Froukje Kuipers (maandag en dinsdag) en juf Rennie Landman (woensdag, donderdag en vrijdag)
Groep 6/7a: juf Saskia van Arum (maandag en dinsdag) en juf Heleen Rijpma (woensdag t/m vrijdag)
Groep 7b/8: juf Hanneke Westra (maandag t/m donderdag) en juf Saskia van Arum (vrijdag)
   
  Juf Wilma Overal is tevens de IB-ster van de school, ze voert die taak uit  op maandag.
   
  Taakinvulling van meester Jan Keuning: op maandag, dinsdag directietaken, woensdag o.a. directietaken en ICT-zaken.

 

Het team van de school

Van links naar rechts:

Boven: Gryt Breeuwsma, Hanneke Westra, Heleen Rijpma, Ineke Duipmans en Rennie Landman

Onder: Jan Keuning, Petra Yntema, Saskia van Arum en Wilma Overal

Helaas nog geen pasfoto van: Akke Froukje Kuipers